અલ્લાની ગાવડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલ્લાની ગાવડી

  • 1

    રાંક ગરીબ સ્વભાવનું માણસ.