અલ્લા એક બદામ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલ્લા એક બદામ થવું

  • 1

    સાવ ગરીબ થઈ જવું.