ગુજરાતી

માં અળછની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અળછ1અળછ2

અળછ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગરીબાઈ.

 • 2

  ફૂવડ સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં અળછની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અળછ1અળછ2

અળછ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નિર્ધનતા; દારિદ્રય.

 • 2

  કચરોપૂંજો.