ગુજરાતી માં અળશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અળશ1અળશ2

અળશ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગરીબાઈ.

 • 2

  ફૂવડ સ્ત્રી.

મૂળ

सं. अलक्ष्मी

ગુજરાતી માં અળશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અળશ1અળશ2

અળશ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નિર્ધનતા; દારિદ્રય.

 • 2

  કચરોપૂંજો.

મૂળ

જુઓ અલછ