અળાઈ કરડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અળાઈ કરડવી

  • 1

    અળાઈથી કરડવાનું દુઃખ થવું.