ગુજરાતી માં અળાવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અળાવો1અળાવો2

અળાવો1

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ફાંસો.

ગુજરાતી માં અળાવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અળાવો1અળાવો2

અળાવો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઉપકાર.

મૂળ

અ+લહાવો;-'અ' નકામો