અવચ્છેદક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવચ્છેદક

વિશેષણ

  • 1

    અવચ્છેદ કરનાર.