ગુજરાતી

માં અવદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવદ્ય1અવેદ્ય2

અવદ્ય1

વિશેષણ

  • 1

    ન કહેવાય એવું.

  • 2

    નિંદ્ય.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અવદ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવદ્ય1અવેદ્ય2

અવેદ્ય2

વિશેષણ

  • 1

    અજ્ઞેય.

મૂળ

सं.