અવધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    હદ.

  • 2

    અંત; સમાપ્તિ.

  • 3

    નિશ્ચિત સમય.

મૂળ

सं.