અવધે પહોંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવધે પહોંચવું

  • 1

    ઘરડા થવું; ઉંમરે પહોંચવું.