અવધે મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવધે મરવું

  • 1

    પાકી વયે-બરોબર ઉંમર થયે મરવું.