અવ્યવહિતપૂર્વગામી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવ્યવહિતપૂર્વગામી

વિશેષણ

  • 1

    પૂર્વે કોઈ પ્રકારના વ્યવધાન વિના તરત જ આવેલું-રહેલું.