અવલઆખર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવલઆખર

અવ્યય

  • 1

    આદિથી અંત સુધી.