ગુજરાતી

માં અવળની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવળ1અવળું2અવળૈ3અવેળું4

અવળ1

વિશેષણ

 • 1

  (એકલું ભાગ્યે વપરાય છે.) અવળું; ઊંધું; ઊલટું.

 • 2

  વાંકું; આડું; પ્રતિકૂલ.

 • 3

  ખોટું.

ગુજરાતી

માં અવળની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવળ1અવળું2અવળૈ3અવેળું4

અવળું2

વિશેષણ

 • 1

  ઊંધું; ઊલટું.

 • 2

  વાંકું; આડું; પ્રતિકૂલ.

 • 3

  ખોટું.

ગુજરાતી

માં અવળની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવળ1અવળું2અવળૈ3અવેળું4

અવળૈ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઘણાં વસાણાંવાળો સુવાવડીનો એક ચાટો; બત્રીસું.

મૂળ

सं. अवलेह ?

ગુજરાતી

માં અવળની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવળ1અવળું2અવળૈ3અવેળું4

અવેળું4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  અ૰ કવખતે.

 • 2

  અંતરિયાળ.

મૂળ

જુઓ અવેળા