ગુજરાતી

માં અવળસવળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવળસવળ1અવળુંસવળું2

અવળસવળ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઊલટસૂલટ.

ગુજરાતી

માં અવળસવળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવળસવળ1અવળુંસવળું2

અવળુંસવળું2

વિશેષણ

  • 1

    ઊંધુંચતું.