અવળા પાટા બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળા પાટા બાંધવા

  • 1

    ખોટું સમજાવવું; ભ્રમમાં નાખવું.