અવળી ઘાણીએ પીલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળી ઘાણીએ પીલવું

  • 1

    ખૂબ ત્રાસ આપીને મારી નાંખવું.