અવળી પાઘડી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળી પાઘડી કરવી

  • 1

    મત, પક્ષ કે વચનમાં ફરી જવું.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું (રૂપિયા).