અવળી પાઘડી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળી પાઘડી મૂકવી

  • 1

    દેવાળું કાઢવું.