અવળું ઊડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળું ઊડવું

  • 1

    ઊલટું સામે કે વિરુદ્ધમાં જવું; સામે થવું કે જવું.