અવળું મોઢું કરીને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળું મોઢું કરીને બેસવું

  • 1

    પીઠ ફેરવવી; ધ્યાન ન દેવું.