અવળે મોઢે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળે મોઢે પડવું

  • 1

    ઊંધા મોઢે-ઊંધા પડવું.

  • 2

    પથારીવશ થવું; માંદું પડવું.