અવળું વેતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળું વેતરવું

  • 1

    અવળું કે ઊંધું યા ખોટું કરી કે કહી બેસવું.