અવળે હાથે દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળે હાથે દેવી

  • 1

    જોરથી ધોલ કે થાપટ લગાવવી.