અવસ્થા થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવસ્થા થવી

  • 1

    અવસ્થાએ પહોંચવું; ઘડપણ આવવું; વૃદ્ધ થવું.