અવસ્થા લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવસ્થા લાગવી

  • 1

    ઘડપણ દાખવવું કે અનુભવમાં આવવું.