અવસર્પિણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવસર્પિણી

સ્ત્રીલિંગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    ઊતરતો-અધોગતિનો ઘણો લાંબો સમય (આચાર્ય હેમચંદ્રના લખવા મુજબ ૧૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦, સાગરવર્ષો બરાબર).