અવાજપેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવાજપેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગ્રામોફોનનો એ ભાગ કે જેમાં પિન ઘાલવામાં આવે છે. (તેને બીજે છેડે અવાજનું ભૂંગળું જોડાયેલું હોય છે.) 'સાઉન્ડ-બૉક્સ'.