અવિદ્ધયોનિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવિદ્ધયોનિ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અક્ષતયોનિ; જેનું કૌમાર ખંડિત નથી થયું એવી.