અવિદ્ધયોની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવિદ્ધયોની

વિશેષણ

  • 1

    અક્ષતયોનિ; જેનું કૌમાર ખંડિત નથી થયું એવી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અક્ષતયોનિ; જેનું કૌમાર ખંડિત નથી થયું એવી.