અવિધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવિધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    વિધિ-નિયમનો અભાવ.

  • 2

    નિયમ-વિરુદ્ધ વર્તન.

મૂળ

सं.