અવિસંવાદિની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવિસંવાદિની

વિશેષણ

  • 1

    વિસંવાદી ન હોય તેવી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિસંવાદી ન હોય તેવી.