અશ્વચિકિત્સક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અશ્વચિકિત્સક

પુંલિંગ

  • 1

    ઘોડાનો વૈદ્ય.

  • 2

    નાળ જડનારો.

  • 3

    ઘોડાનો પરીક્ષક.