અશ્વમેવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અશ્વમેવ

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો અવશ્યમેવ; ખચીત જ.