અશ્વવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અશ્વવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘોડા પારખવાની, કેળવવાની તથા ચલાવવાની વિદ્યા.