અશ્વશક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અશ્વશક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    અશ્વની શક્તિ-યંત્રશક્તિ કાઢવાનું એક માપ; 'હૉર્સ પાવર.