અષ્ટદિશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અષ્ટદિશા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચાર દિશાઓ અને ચાર ખૂણાઓ મળીને આઠ દિશાઓ.