અષ્ટપર્વત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અષ્ટપર્વત

પુંલિંગ બહુવયન​ & પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    આઠ કુલપર્વતો.