અષ્ટોત્તરશત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અષ્ટોત્તરશત

વિશેષણ

  • 1

    એકસો આઠ (પારાયણ).