અસત્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસત્યવાદી

વિશેષણ

  • 1

    જૂઠું બોલનાર.