અસત્યાગ્રહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસત્યાગ્રહી

વિશેષણ

  • 1

    સત્યાગ્રહી નહિ તેવું.