અસત્યાવબોધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસત્યાવબોધ

પુંલિંગ

  • 1

    અસત્ય અવબોધ.