અસ્થિશાસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્થિશાસ્ત્ર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અસ્થિ કે હાડકાં સંબંધી વિદ્યા કે વિજ્ઞાન.