અસ્થિ નાંખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્થિ નાંખવાં

  • 1

    મરેલાનાં અસ્થિ કે ફૂલ કોઈ તીર્થમાં નાંખવાં.