અસ્થિ પધરાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્થિ પધરાવવાં

  • 1

    મરેલાનાં અસ્થિ કે ફૂલ કોઈ તીર્થમાં નાંખવાં.