અસ્પર્શનીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્પર્શનીય

વિશેષણ

  • 1

    અસ્પૃશ્ય; ન અડકાય એવું.

  • 2

    અડીએ તો અભડાવાય એવું.

  • 3

    એવી કોમનું માનેલું.