ગુજરાતી

માં અસમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અસમ1અસૂમ2

અસમ1

વિશેષણ

  • 1

    સમ-સરખું નહિ એવું; વિષમ.

  • 2

    બરોબરિયા વિનાનું; અપ્રતિમ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અસમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અસમ1અસૂમ2

અસૂમ2

વિશેષણ

  • 1

    સૂમ નહિ એવું; ઉદાર.

મૂળ

અ+સૂમ