અસારા વાટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસારા વાટવા

  • 1

    અસારાને ઘસીને સરખા ને મુલાયમ કરવા (વણવા માટે).