અસિધારાએ ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસિધારાએ ચાલવું

  • 1

    ખૂબ સાવધાની રાખીને વર્તવું.