અસ્ત્રવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્ત્રવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અસ્ત્ર વાપરવાની વિદ્યા.